Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
Bronnen
U zoekt
Contact

U zoekt een naam in het Rijk van Nijmegen of wil meer van een familie weten.


Wij hebben in de laatste jaren heel veel bronnen gedigitaliseerd. In totaal schatten we dat we meer dan 50.000 vermeldingen hebben geregistreerd. Vooropgesteld: wij doen dat in onze vrije tijd, naast werk, gezin en hobby's.


Het is mogelijk dat u ons een vraag stelt om te zoeken in onze bestanden. Dat kost ons tijd. Geen probleem. Alleen... die tijd besteden we dan niet aan eigen onderzoek. Het is daarom dat wij u vragen om een bijdrage. Nee, niet in geld, maar in gegevens. Heeft u een aanvulling op de stamboom Wolferen of Swartjes, laat het dan weten met uw vraag. Of misschien heeft u een protocolboek gefotografeerd dat niet bij de indexen staat. Wanneer u een vraag stelt, meldt u wat u voor ons hebt, op die manier helpen wij elkaar!


Wij zoeken naar gegevens over de volgende onderwerpen:

 1. voor 1500: vermeldingen van de familienaam Wolferen.
 2. voor 1600: vermeldingen van de familienaam Swartjes.
 3. voor 1700: kinderen van Willem van Wolferen, stadsvoerman van Nijmegen, overleden ca 1635.
 4. Tussen 1700 - 1800 vermeldingen van:
  Willemina van Wolferen, Jacomina van Wolferen, getrouwd met Wolter Willems c.1780.
  Joanna van Wolferen, getrouwd met Antonius Meijer c.1770.
  Raijmundus van de Broek.
  Het huwelijk van Weijer Weijers met Johanna Dercks Rossen, c.1769.

Ook zijn we op zoek naar:

 1. Registers van verpachting Geestelijke Goederen (GAN)