Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
ORA
Polderdistrict
Bronnen
U zoekt
Contact

ORA Rijk van Nijmegen

In het Rijk werden vanaf 1640 verplicht aktes van overdracht van onroerende goederen en aktes van schuldbekentenissen ingeschreven ter secretarie in de protocollen op straffe van nietigheid. In die beginjaren zien we dat ook een aantal oude aktes 'opeens' worden ingeschreven.

Naast deze belangrijke bron geven ook de civiele procesdossiers veel informatie over inwoners, omdat processen lang duurden, en er veel getuigenverklaringen werden afgenomen. Meestal moest men zijn leeftijd noemen, het beroep en uiteraard het verband met het proces. Vaak werden uitspraken letterlijk opgeschreven, zodat je af en toe het idee hebt dat het verleden echt 'spreekt'.

Het zelfde geldt voor de criminele procesdossiers, ook daarin komen veel getuigenverklaringen voor.

Ter secretarie werden een aantal registers bijgehouden waarin een korte opsomming werd gegeven van het proces, de gerichtssignaten. Het dagelijks signaat geeft weer meer informatie, daarin staan ook vele kleine vergrijpen, met een ruime omschrijving.

Interessant zijn ook de gerechtelijke verwinnen, boedelbeschrijvingen en testamenten.

Het is zeker niet zo dat alleen rijke mensen in deze stukken voorkomen. De meeste mensen hadden wel een stukje land in eigendom of gepacht. In slechte tijden moest iedereen wel eens geld lenen. En zeker in de procesdossiers kan iedereen als getuige optreden. En bij overlijden werd er een magescheid opgemaakt, vooral als er minderjarige kinderen 'mee erfden'. Die akte werd dan ingeschreven in de protocollen.